Pillars of Cogision

Expertise

We are experts in designing impactful value proposition for finance, insurance, retail and medical business.

Experience

Since 2009 we have successfully worked with the biggest and the most innovative companies in Poland and abroad.

Knowledge

Our understanding of human behavior is based on unique combination of business thinking merged with cognitive and affective sciences, behavioral economics and design anthropology.

We designed for

Contact us

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma ‘’Cogision sp. z o. o.’’ , mieszcząca się w Poznaniu (60-535), przy ul. Polnej 13A/20. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie formularza kontaktowego (Art. 6 ust. 1 lit. f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia spełnienie warunków komunikacji. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy będą osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Mają również Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cogision + Sp. z o.o.ul. Polna 13a/2060-535 PoznańNIP: 781 197 17 70

Tel. +48 531 220 420contact@cogision.com