Testowanie konceptu produktu Service blueprints Nowoczesna koncepcja salonów sprzedaży Projektowanie doświadczeń zakupowych Vox For All Role playing Optymalizacja funkcji sprzedażowej sklepu internetowego Badanie emocji produktowych Dzień z życia Video ethnography Participatory design Parallel design Kontakt Audyt użyteczności strony internetowej Young users Stacjonarne badania eyetrackingowe Platforma rozwoju kompetencji dzieci Diary studies Warsztaty z badań użyteczności Checklist Cykl szybkiej ewaluacji prototypów Retrospektywne myślenie na głos Shadowing Badania etnograficzne Optymalizacja funkcji sprzedażowej sklepu internetowego Warsztaty z badań użyteczności Nowoczesna koncepcja salonów sprzedaży Projektowanie doświadczeń zakupowych Young users Platforma rozwoju kompetencji dzieci Warsztaty z badań użyteczności Testowanie konceptu produktu

Testy projekcyjne

Techniki projekcyjne wywodzą się z psychologii klinicznej, gdzie używane są do badania osobowości: motywach postępowaniach, celach, dążeniach oraz sposobie widzenia siebie i świata.

Są to wszelkiego rodzaju wytwory: rysunki, teksty, kolaże, itp., które interpretuje się według ustalonych wcześniej reguł. Jest to zatem metoda, dzięki której uzyskuje się informacje o tym, co jest często trudne do wypowiedzenia, czego sam użytkownik do końca nie jest w pełni świadomy.

Testy projekcyjne są stosowane w badaniach jakościowych w celu zgłębienia uczuć, reakcji emocjonalnych oraz ukrytych przekonań użytkowników, które zwykle nie są wyrażane wprost.

Dzięki technikom projekcyjnym możliwe jest również zniesienie oporu przed bezpośrednim ujawnianiem przez badanego swoich myśli i uczuć, który jest efektem m.in. nadmiernej kontroli (dorośli), nieśmiałości (dzieci).

Przykładem rysunkowych testów projekcyjnych jest np. stworzenie idealnego obrazu danego produktu, który niekoniecznie istnieje w rzeczywistości. Może on więc powstać w wyobraźni, być zaskakującym połączeniem funkcji, designu. Z kolei projekcyjne testy werbalne to np. test zdań niedokończonych, który polega na uzupełnieniu lub rozwinięciu wcześniej przygotowanych (początków/zakończeń) zdań. W testach tych zaleca się, aby udzielać odpowiedzi/ tworzyć rysunki na podstawie pierwszego pomysłu, który przychodzi danej osobie na myśl.

  • Informacje o ukrytych uczuciach i myślach użytkowników;
  • Zniesienie bariery psychologicznej (kontroli, nieśmiałości) przed wykonywaniem zadań;
  • Przyspieszenie procesów gromadzenia informacji – testy projekcyjne bazują na wyobrażeniach, co jest często łatwiejszym sposobem wyrażania przez użytkownika swoich opinii i pomysłów niż poprzez standardowe testy.- Natalia Weimann / 9 listopada 2011 /

0

komentarze:

Natalia Weimann

Natalia WeimannAntropolog kultury, łączy pracę naukową z praktyką biznesową w świecie designu. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem badań terenowych z wykorzystaniem metodologii UCD oraz analizą trendów (NetScouting).